• Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Gezond Sporten Vlaanderen

PrOGRAMMA 
2020

BIJSCHOLINGEN 2020
Omwille van de huidige COVID-19 maatregelen zullen er geen bijscholingen meer plaats vinden in 2020
Benieuwd naar 2021?
 
Benieuw naar onze werking en een lidmaatschap? www.gezondsportenvlaanderen.be 
Gezond Sporten Vlaanderen