De vzw Gezond Sporten Vlaanderen is sinds 2018 de nieuwe naam van de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VVS), die op haar beurt de versmelting is van de Vlaamse Vereniging Specialisten Sportgeneeskunde en de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen.

Gezond Sporten Vlaanderen is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten Vlaanderen. Sportartsen, sportkinesitherapeuten (sportfysiotherapeuten), sportdiëtisten, tandartsen, cardiologen, apothekers, orthopedisten, fysisch geneeskundigen en radiologen zijn al op een of andere manier vertegenwoordigd binnen Gezond Sporten Vlaanderen.

We reiken intussen de hand naar spoedartsen, neurologen, sportpsychologen, sportethici, sportverzorgers, inspanningsfysiologen en andere vakmensen die zich beroepshalve inzetten voor gezond sporten via diverse bijscholingen en een jaarlijks congres.

MEER INFO BINNENKORT

MRI & SPORT

HOW, WHY & WHEN ? 

14/12  Wemmel

GET FIT 2

Voedingssupplementen in de sport
Sep 17, 8:00 PM
Livestream
Wearables binnen de sport en de gezondheidszorg
Oct 08, 8:00 PM
webinar
Multidisciplinair congres - Kanker & Sport
Mar 20, 2021, 9:00 AM
Technopolis
Preolympisch congres
May 08, 2021, 9:00 AM
KAVA Congres Centrum (KCC)
Benieuw naar onze werking en een lidmaatschap? www.gezondsportenvlaanderen.be 
Gezond Sporten Vlaanderen